Afslutning og opsamling

Forløbet Online & kollaborativ med 6 hold studerende er nu afsluttet. Udgangspunktet for forløbet har været det samme for alle hold, som beskrevet under menuerne Hvad (mål og rammer) og Hvordan (indhold)

Skulle du få lyst til at dykke ned i underviserbloggen eller på holdenes blogge (se menuen Hvem) og se, hvad der er sket undervejs, kan du gøre det på flere måder:

– via taggene i tags i højre side, kan du for eksempel vælge at se alle poster om lyd på denne underviserblog eller du kan gå til holdenes blogge og se, hvad den enkelte studiegruppe har arbejdet med ved at klikke på studiegruppens anagram (hver studiegruppe har tagget deres poster med gruppens anagram).

– via kategorier (også i bloggens højre side), kan du finde de enkelte undervisningsforløb i denne blog eller på holdenes blogge kan du for eksempel se studiegruppernes løsning af de stillede opgaver under kategorien “opgaver”.

Opsamling

Herunder link til en kort afsluttende opsamling af forløbet på de respektive hold (har du set én har du set dem alle, gælder kun for danskholdenes afsluttende opsamling):

Danskhold LH12-1, daghold
Danskhold LH12-2, daghold
Danskhold LH12-3, nethold – opsamling på bloggen undervejs i forløbet, se under kategorien opsamling

Engelsk LH12- 8 og LH12-10, daghold
Engelsk LH12-9, nethold – opsamling på bloggen undervejs i forløbet, se under kategorien opsamling

Engelsk internationalt hold, hvor forløbet dels var kortere (2×4 f2f lektioner) og dels havde fokus på den praktiske brug af online tjenester / programmer.

De seks forløb udviklede sig meget forskelligt

På dagholdene var det meget vanskeligt at fastholde interessen for at gå online og videndele, specielt når der ikke var tale om specifikke opgaver, men om at forholde sig til studiegruppens læreproces:

– Nogle studerende fortalte, at de egentlig havde arbejdet med materialet / opgaverne, men at de havde fravalgt at lægge det ud på bloggen, fordi de i så fald ville være de eneste. En slags “digital blufærdighed” eller?

– Desværre var det mere reglen end undtagelsen, at de studerende på dagstudiet havde læst / reflekteret over det faglige og teoretiske materiale, der lå til grund for de enkelte undervisningsforløb. Hvilket måske kan forklare, hvorfor det var vanskeligt for dem at forholde sig til og skrive om egne læreprocesser (log), da de ikke havde noget teoretisk afsæt.

Vi havde flere gange en drøftelse på dagholdene af, hvorfor der var manglende aktivitet? En drøftelse som til dels afspejlede, at de studerende grundet tidspres valgte at prioritere andre opgaver og til dels havde svært ved at se relevansen af forløbet i forhold til f.eks. dansk- eller engelskfaget og de opgaver, som de skulle løse her. To årsager som også gik igen på de to engelskhold (både dag- og nethold) og som understreger, at vi som undervisere må have et langt tættere samarbejde om sådanne forløb. Og som måske også viser, at det for de studerende handler mere om de produkter, de skal aflevere og bedømmes på end på læreprocesser, hvor den viden de tilegner sig ikke nødvendigvis skal (men kan) indgå i et af deres studieprodukter.

Et enkelt hold har skilt sig markant ud, danskhold LH12-3. Det er et stort net-hold og der har været en stærk kerne af aktive studerende, som har arbejdet meget intensivt og reflekteret med de enkelte undervisningsforløb. En af studiegrupperne, har skrevet en meget velbegrundet samlet log for hele forløbet. Det er en log, jeg som underviser kan tage udgangspunkt i, hvis forløbet skal afvikles igen, da studiegruppen peger på både positive og negative elementer i afviklingen af de enkelte forløb.

Solstrålerne

Undervejs har der været en række solstråler i forbindelse med de forskellige undervisningsforløb. I det følgende dyrker jeg ned i de enkelte forløb og fremhæver nogle af de poster, der i mine øjne viser, at de studerende har været gennem læreprocesser, hvor de har tilegnet sig ny viden.

1. undervisningsforløb: blog, anagram, visuel præsentation og log

Interessante bud på anagrammer (studiegruppens navn) og visuel præsentation af studiegrupperne finder vi på bloggen hos hold LH12-1. Studiegruppen “er med rød en ven m…”  har fundet et tungevridende anagram (som en studerende siger i kommentaren til  posten), der spiller sammen med deres visuelle præsentation (kravet var et foto af gruppen, hvor gruppens medlemmer ikke måtte være umiddelbart genkendelige).

Gruppen “lur den reje sarte klunker”  lægger ud med 10 bud på gruppens samarbejde.

Hvilken læreproces de studerende har været igennem i forbindelsen med opgaven giver studiegruppen “BAD-DAB” på det internationale hold et bud på.

2. og 3. undervisningsforløb: Twitter og Diigo

Her blev vandene delt, nogle studenderende kunne bestemt ikke følge underviserne på Skive Handelsgymnasium (se oplægget under kategorien 2. forløb) og deres begejstring for Twitter, som studiegruppen “Kaninen Thongen” her giver udtryk for. Andre havde en mere nuanceret og reflekteret tilgang, studiegruppen “Ports” peger på både fordele og ulemper.

Studiegruppen “PAM”  fremhæver nogle fordele ved brugen af en fælles bogmærkesamling, som for eksempel Diigo, tanker som også deles af hold 12-3, der dog også problematisere brugen.

Havoc Sharks“, en studiegruppen på det internationale hold, nævner 5 punkter, hvor de ser anvendelse for en fælles / social bogmærkesamling. 

4. undervisningsforløb: lyd

Her blev jeg på næsten alle hold tvunget til at lade forløbet udgå, grundet manglende tid. Men på nethold 12-3 afviklede vi forløbet og det kom der en række gode oplæsninger ud af. Lone Selmer (vores underviser i retorik) har givet de studerende en kort respons (ligger som en kommentar til de enkelte poster), som forhåbentligt kan bruges konstruktivt. En af de net-studerende giver udtryk for, at det har været sjovt.

En enkelt studerende bliver så inspireret af arbejdet, at hun finder en ny måde at aflevere sin log til det femte forløb på – så er det svært at ønske sig ret meget mere som underviser 🙂

5. undervisningsforløb: Copy Right og Creative Commons

Her arbejdede danskholdene med en anderledes forside til en selvvalgt børnebog, det kom der nogle smukke og gennemtænkte bud ud af. Studiegruppen her har for eksempel skabt en anderledes forside til børnebogen Engelbert H og den sidste chance, skrevet af Kim Fupz Aakeson. Gruppen reflekterer også over deres læreproces og fortæller, hvordan deres modvilje mod opgave vendte sig til noget positivt.

Reklamer
Udgivet i 6.forløb, Opsamling | Skriv en kommentar

En lille slapper :-)

Trænger I til et lille pusterum? Hvis I ikke har set den endnu… 🙂 så…

Udgivet i Pause | Tagget | Skriv en kommentar

Lyd – opgave for dansk LH12-3

Indtal et citat
Vælg et centralt citat i én af de børnebøger, I har valgt at læse. Indtal citatet – I kan i studiegruppen vælge at lave et lydoptag for hver enkelt af gruppens medlemmer eller I kan lave et samlet.

Jeg vil anbefale jer at benytte Soundation (SkoleTube). Det er forholdsvis enkelt at bruge. Yderligere hjælp til at bruge programmet findes i disse videoer, vælg nr. 4 – Enkel lydoptagelse, og nr. 7 – Udgiv lydfilen på Skoletube (husk at gøre den offentlig).

– læg et link (eller QR-kode) til jeres optagelse i et indlæg i bloggen
– tag indlægget: studiegruppens navn,
– vælg kategorien: lyd

Lone Selmer vil give jer respons. Støttet til arbejdet med opgaven findes i indlægget Arbejd med lyd online.

Udgivet i 4.forløb | Tagget , , | 1 kommentar

Arbejd med lyd online

Alle der for eksempel har hørt Vigga Bro læse H. C. Andersen højt kan ikke andet end beundre hendes evne til at læse eventyrerne på en så fængselende måde. At kunne læse højt: godt, fyldende, med betoninger og pauser kræver både øvelse og træning.

Man har ligefrem afholdt DM i højtlæsning og på Ordet Fanger, som er skabt i samme forbindelse, kan forældre, børn og andet godtfolk få adgang til et helt nyt læseunivers, der indeholder boganmeldelser af børn til børn, gode råd om højtlæsning til forældre, videoer, eventkalender og en database med flere tusinde børnebøger samt mulighed for at indgå i dialog med nogle af Danmarks mest kendte forfattere.

Digitale teknologier åbner i dag op for muligheden for at eksperimentere med det talte ord på mange måder: på mobilen, lokalt på egen pc-er, online via forskellige programmer.

Et af de programmer man kan anvende til at optage og redigere lyd med på sin pc-er er Audacity. Det er et gratis program, som er forholdsvist let at anvende. Rasmus Sune Jørgensen har udarbejdet en fin lille introduktion til arbejdet med Audacity.

På emu findes der mange forslag til at arbejde med lyd i undervisningen både i dansk og engelsk.

SkoleTube (som I alle har et unilogin til) er et af de steder, hvor man kan oploade eller optage lyd (Soundation). Yderligere vejledning til at komme i gang med SkoleTube finder I også på emu.

Udgivet i 4.forløb | Tagget , , , | 3 kommentarer

CC og billeder – opgave engelskholdene

Studiegruppen:

– vælg et underemne til temaet kulturmøder, for eksempel racisme
– find mindst 3 billeder, der matcher jeres tema, de skal være fra en online resurse og være tilladt at benytte (dvs. behæftet med Creative Commons)
– I må gerne redigere billederne
– der må også gerne være tilføjet en tekst på billedet(erne), for eksempel jeres emne eller et citat (vær opmærksom på de regler, der er omkring citater og ophavsret)

– læg billederne i et indlæg i holdets blog, tilføj evt. nogle noter
– tags: studiegruppens navn (anagram), foto (tilføj evt. flere)
– kategori: deltagere

– husk at skrive logbog om jeres læreproces (selvstændigt indlæg)

En udfordring til de seje!
I stedet for fremstille tre enkelte still-billeder, kan I vælge at lave en lille film, hvor I viser billederne før redigering, de færdige billeder og evt. et citat fra bogen samt kredit til de personer, der skal have det. I kan anvende MoviemakerPhoto Story eller Animoto (SkoleTube).

I kan også indtale lyd i både Moviemaker og Photo Story, i Animoto har man mulighed for at tilføje underlægningsmusik.

Udgivet i 5.forløb | Tagget , , , , , , | 4 kommentarer

CC og billeder – opgave danskholdene

Studiegruppen:

– vælger en børnebog og fremstiller et billede til bogens forside
– billedet skal findes online og være tilladt at benytte (dvs. behæftet med Creative Commons)
– billedet må gerne være sammnesat af flere eller på anden måde redigeret
– der må også gerne være tilføjet en tekst, for eksempel en alternativ titel eller et citat fra bogen (vær opmærksom på de regler, der er omkring citater og ophavsret)

– læg billedet i et indlæg i holdets blog, tilføj evt. nogle noter
– tags: studiegruppens navn (anagram), foto (tilføj evt. flere)
– kategori: deltagere

– husk at skrive logbog om jeres læreproces (selvstændigt indlæg)

En udfordring til de seje!
I stedet for fremstille et enkelt still-billede, kan I vælge at lave en lille film, hvor I viser billederne før redigering, den færdige forside og evt. et citat fra bogen samt kredit til de personer, der skal have det. I kan anvende Moviemaker, Photo Story eller Animoto (SkoleTube).

I kan også indtale lyd i både Moviemaker og Photo Story, i Animoto har man mulighed for at tilføje underlægningsmusik.

Udgivet i 5.forløb | Tagget , , , , | 3 kommentarer

Bearbejd billeder online

Man behøver ikke at have et program til billedredigering på sin pc-er, det kan sagtens foregå online. Herunder link til en række online faciliteter, jeg har kommenteret de jeg kender og har brugt:

http://pixlr.com/ vælg editor, der er tale om både et tegne- og fotoredigeringsprogram, hvor menulinjerne med værktøjerne er på dansk. Der findes hjælp online, men på engelsk. Programmet kan desuden hentes ned til din mobil.

http://photofunia.com/ her kan du lave lidt sjov med dit billede, du kan for eksempel blive en Alien

PhotoFunia-98103_s (1)

eller lave en flot plakat

PhotoFunia-9dff8_s

og så er det helt simple program, man kan ikke specielt meget, men det er let og hurtigt, når man skal lave nogle få justeringer af sit foto http://pixenate.com/

til sidst én af de tunge drenge i en light udgave – her er det også rimeligt let at arbejde http://www.photoshop.com/tools/expresseditor?wf=editor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udgivet i 5.forløb | Tagget , | 4 kommentarer